PARTNERZY

 1. Bank Żywności w Łodzi im. M. Edelmana
 2.  Stowarzyszenie Nie Jesteś Sam
 3. Dom Noclegowy MOPS Kutno
 4. MOPS Kutno Kompleks Terapeutyczno-Integracyjny „Wspólny Dom”
 5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej MOPS Kutno
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy Kutno
 7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza TĘCZA w Kutnie
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie
 9. Stowarzyszenie „Jesteśmy Dla Was”
 10. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
 11.  SALOS Róża Kutno
 12. Oratorium Bł. Michała Rua w Woźniakowie
 13. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy „Niezabudka”
 14. Stowarzyszenie Rodzina w Centrum
 15. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Kutno
 16. Dom dla Dzieci Gostynin
 17. Liga Obrony Kraju w Kutnie
 18. Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka”
 19. Klub Sportowy Kutno
 20. Akademia Sportów Walki i Rekreacji „Alex Kutno”
 21. Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek”
 22. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
 23. Kutnowski Dom Kultury
 24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji